Městys Drahany
oficiální webové stránky městyse

Informace Městyse Drahany
Ohrožené prostory VVP Březina

Ohrožené prostory na měsíc
LISTOPAD 2018
PROSINEC 2018

V měsíci listopadu a prosinci není plánována uzavírka komunikace II. třídy 377 v úseku Drahany - Žárovice.

Průjezdnost v době uzavírky komunikace je umožněna takto:
- do 800 h
- od 1300 h do 1340 h
- od 1500 h do 1540 h
- od 1700 h do 1740 h

Mapa dočasně zpřístupněných prostor Vojenského újezdu Březina.
Bezpečnostní okruhy
Režimová a bezpečnostní opatření platná od 1.8.2017
Jídelníček základní školy

Jídelníček platný od 10.12.2018 do 14.12.2018
Komunální odpad

Svoz komunálního odpadu zajišťuje firma FCC Prostějov, s.r.o. www.fcc-group.cz
Poplatek za svoz komunálního odpadu se řídí vyhláškou č. 2/2015, sazba poplatku činí 375,- Kč/poplatníka a rok, poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 30.6. příslušného kalendářního roku.

Termíny svozu komunálního odpadu v roce 2018
I. čtvrtletíII. čtvrtletíIII. čtvrtletíIV. čtvrtletí
15.ledna9.dubna2.a 30.července22.října
12.února7.května27.srpna19.listopadu
12.března4.června24.září17.prosince

Termíny svozu nápojového kartonu
I. čtvrtletí23.3.2018
II. čtvrtletí29.6.2018
III. čtvrtletí21.9.2018
IV. čtvrtletí14.12.2018
i - nápojové kartony umisťujte do oranžových pytlů, které jsou k vyzvednutí na úřadu městyse.
Usnesení zastupitelstva městyse Drahany

Usnesení zastupitelstva městyse za rok 2018
ze dne 29.1.2018 ze dne 26.2.2018 ze dne 26.3.2018 ze dne 30.4.2018
ze dne 28.5.2018 ze dne 18.6.2018 ze dne 23.7.2018 ze dne 3.9.2018
ze dne 1.10.2018 ze dne 5.11.2018

Usnesení zastupitelstva městyse za rok 2017
ze dne 16.1.2017 ze dne 20.2.2017 ze dne 27.3.2017 ze dne 24.4.2017
ze dne 22.5.2017 ze dne 19.6.2017 ze dne 10.7.2017 ze dne 4.9.2017
ze dne 16.10.2017 ze dne 13.11.2017 ze dne 18.12.2017

Usnesení zastupitelstva městyse za rok 2016
ze dne 18.1.2016 ze dne 15.2.2016 ze dne 17.3.2016 ze dne 25.4.2016
ze dne 13.6.2016 ze dne 12.9.2016 ze dne 17.10.2016 ze dne 14.11.2016
ze dne 12.12.2016

Usnesení zastupitelstva městyse za rok 2015
ze dne 19.1.2015 ze dne 9.2.2015 ze dne 2.3.2015 ze dne 30.3.2015
ze dne 30.4.2015 ze dne 8.6.2015 ze dne 3.8.2015 ze dne 7.9.2015
ze dne 5.10.2015 ze dne 9.11.2015 ze dne 7.12.2015
Informace o zpracování osobních údajů

Správcem údajů je Městys Drahany

Odpovědnost správce: Jako správce (obec) jsme odpovědni za veškerá zpracování Vašich osobních údajů v rámci některé agendy v obci. Dále vyřizujeme Vaše žádosti (např. o opravu, výmaz, o informaci o Vašich osobních údajích), námitky, a poskytujeme Vám informace o tom, jak a proč s vašimi osobními údaji nakládáme.
O řádné nakládání s osobními údaji se stará také pověřenec.


Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů vykonává:
Tomáš Pavelka
e-mail: tomas.pavelka@sms-sluzby.cz
tel: +420 739 244 974

Na pověřence se také můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy v obci, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce obce.
Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je řešit, případně vám poskytne základní informace a konzultaci. Je vázaný mlčenlivostí a dodržuje důvěrnost i o stížnostech. Odpovědný za vyřízení Vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavků je však výhradně samotný správce.


Vaše práva: Pokud Vaše osobní údaje používáme v rámci nějaké agendy v obci (odborně řečeno – naše obec je zpracovává jako správce), máte právo:


Seznam agend
Povinně zveřejňované informace

 1. Název

  • Městys Drahany
 2. Důvod a způsob založení

  • Městys Drahany (dále jen obec) vznikl jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ke dni 12.11.2000 a dle § 2 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2, písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.
  • Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).
 3. Organizační struktura

  • Městys Drahany
  • Organizace řízené obcí
   • Základní škola
   • Mgr. Iva Zouharová, ředitelka ZŠ tel: 582 395 022
    web:zsdrahany.cz
   • Obecní knihovna
   • Jindřiška Pitáková, vedoucí útvaru tel: 582 395 021
   • Muzeum Drahanské vrchoviny a vzdělávací centrum TGM
 4. Kontaktní spojení

   4.1 Kontaktní poštovní adresa
  • oficiální

   Městys Drahany

   Drahany 26
   79861 Drahany


  • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
  • oficiální

   Městys Drahany

   Drahany 26
   79861 Drahany


  • 4.3 Úřední hodiny
  • Pondělí:
  • Úterý:
  • Středa:
  • Čtvrtek:
  • Pátek:
  • 7 30 - 16 00
   7 30 - 16 00
   7 30 - 16 00
   7 30 - 16 00
   7 30 - 16 00
   4.4 Telefonní čísla
  • pevná linka:
  • mobil:
  • 582 395 021
   724 070 057
   4.5 Čísla faxu
  • fax: 582 395 671

  • 4.6 Adresa internetové stránky
  • oficiální www.drahany.wz.cz

  • 4.7 Adresa e-podatelny
  • oficiální oudrahany@iol.cz

  • 4.8 Další elektronické adresy
  • Identifikační číslo datové schránky
  • oficiální 2htbekr
 5. Případné platby lze poukázat

  • Číslo účtu městyse:
  • Číslo účtu pro platbu stočného:
  • 4824701
   272890246
   kód banky: 0100
   kód banky: 0300
  • 002 88 209
 6. DIČ

  • CZ 002 88 209
 7. Dokumenty

 8. Žádosti o informace

 9. Příjem žádostí a dalších podání

 10. Opravné prostředky

 11. Formuláře

  • Formuláře pro řešení místních životních situací v městysi Drahany obdržíte v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech a hodinách.
  • Formuláře, potřebné pro řešení obecných životních stiuací hledejte především na stránkách Ministerstva vnitra České republiky: www.mvcr.cz
 12. Návody pro řešení životních situací

  • Popisy postupů na stránkách Ministerstva vnitra České republiky www.mvcr.cz
  • Další návody na stránkách Portálu veřejné správy www.portal.gov.cz
 13. Předpisy

   14.1 Nejdůležitější používané předpisy
  • Nejdůležitější předpisy pro veřejnost jsou k nahlédnutí na stránkách www.zakonyprolidi.cz

  • 14.2 Vydané právní předpisy
  • Přehled právních předpisů vydaných v rámci věcné působnosti městyse je k nahlédnutí v sekci Vyhlášky
 14. Úhrady za poskytování informací

  • Informace poskytované v běžném rozsahu jsou bez úhrady.
 15. Licenční smlouvy

  • Městys Drahany nedisponuje s informacemi, které jsou předmětem ochrany práva autorského a mohly by být poskytnuty na základě licenční nebo podlicenční smlouvy.
 16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Web vytvořen v únoru 2017 pomocí programu PSPad a webovým stránkám Jak psát web