Městys Drahany
oficiální webové stránky městyse

Internetová úřední deska
MÍSTO A ZPŮSOB ZÍSKÁNÍ INFORMACÍ

Informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním.

Městys Drahany zveřejňuje informace následujícími způsoby

 • na úřední desce – před úřadem městyse,
 • na internetové úřední desce,
 • informace lze dále získat v kanceláři úřadu městyse v úředních dnech a úředních hodinách

Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby.

1. Ústně

 • osobně na Úřadě městyse Drahany v úředních dnech a v úředních hodinách,
 • telefonicky na tel. č.: 582 395 021,
 • na adrese: Drahany 26, 798 61 Drahany,
 • faxem na fax. č.: 582 395 671.

2. Elektronickou poštou

 • e-mail: oudrahany@iol.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis).

Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon

 • utajované skutečnosti podle zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění
 • obchodní tajemství dle obchodního zákoníku (§ 17 zák. 513/1991 Sb.)
 • skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení
 • skutečností, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák. 106/1999 Sb.
 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění

Vyvěšeno


Městys Drahany
Pozvánka
na veřejné zasedání zastupitelstva
vyvěšeno dne 30.11.2018

Městys Drahany
Návrh rozpočtu na rok 2018
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
vyvěšeno dne 23.11.2018

Svazek obcí Drahansko a okolí Oznámení
o zveřejňování dokumentů v elektronické podobě
vyvěšeno dne 19.11.218

Svazek obcí Drahanská vrchovina Oznámení
o zveřejňování dokumentů v elektronické podobě
vyvěšedno dne 19.11.2018

Městys Drahany
Záměr
prodeje parcel č. 912/67, 912/66, 912/65 a 915/4 v k.ú. Drahany
vyvěšeno dne 7.11.2018

Mikroregion Protivanovsko
Návrh rozpočtu
na rok 2019
vyvěšeno dne 1.11.2018

Státní pozemkový úřad
Nedostatečně identifikovaní vlastníci
vyvěšeno dne 8.10.2018

Městys Drahany
Záměr
prodeje parcel č. 145/12, 145/13, 145/14 a 145/15 v k.ú. Drahany určených pro výstavbu rodinných domů
vyvěšeno dne 8.10.2018

Městys Drahany
Veřejná vyhláška
vyvěšeno dne 3.10.2018

Městys Drahany
Funkce pověřence pro ochranu osobních údajů
vyvěšeno dne 25.5.2018

Statní pozemkový úřad
Nabídka pozemků k pronájmu
vyvěšeno dne 7.2.2018

Web vytvořen v únoru 2017 pomocí programu PSPad a webovým stránkám Jak psát web Jak psát web