Městys Drahany
oficiální webové stránky městyse

Obecně závazné vyhlášky
č.1/2016 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

č.2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městyse Drahany

č.1/2014 požární řád městyse Drahany

č.2/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

č.1/2010 o místním poplatku ze psů

č.1/2007 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v městysi Drahany


Nařízení na řády

nařízení tržní řád

řád knihovny provozní řád veřejné knihovny městyse Drahany

jednací řád jednací řád zastupitelstva městyse Drahany

směrnice směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Web vytvořen v únoru 2017 pomocí programu PSPad a webovým stránkám Jak psát web Jak psát web